Enkelvoudige staat van baten en lasten 2018

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Resultaat deelnemingen

4

7

Overig resultaat

(7.307)

11.378

   

Saldo van baten en lasten

(7.303)

11.385