Bedrijfsvoering

In 2018 ontwikkelde PFZW samen met de uitvoeringsorganisatie een nieuwe strategie. Deze strategie richt zich op het creëren van een ‘massa-maatwerk’ omgeving. Het doel is dat deelnemers en werkgevers in de toekomst op individueel niveau bediend kunnen worden tegen lagere kosten. In 2018 zijn er geen bijzonderheden geweest binnen de uitbesteding. Inhoudelijk heeft de focus gelegen op het realiseren van het nieuwe pensioencontract, productrationalisatie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen zet PFZW stappen om de bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren. In 2018 hebben wij de eerste successen kunnen ervaren, zoals de realisatie van de Toekomstverkenner. Dit is het eerste platform in Nederland dat een overzicht biedt van de financiële situatie van de deelnemer en de eventuele partner.

In 2018 heeft het bestuur de ontwikkelingen en de voortgang van de toekomst van het pensioenstelsel op de voet gevolgd. Uiteindelijk kwam er geen overeenstemming tussen sociale partners en de overheid. Voor 2019 blijft de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel een belangrijk aandachtspunt, omdat dit invloed kan hebben op de bedrijfsvoering.