Toekomst 2018-2020

Kijkend naar de toekomst kent PFZW vier speerpunten van beleid:

  1. Toekomstbestending maken van ons pensioenproduct

  2. Vergroten vertrouwen in het pensioenfonds

  3. Vergroten van onze verantwoordelijkheid naar de samenleving

  4. Vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening

Qua toekomstbestendigheid ging in 2018 veel aandacht uit naar de totstandkoming van een nieuw pensioenstelsel. Ondanks dat in november 2018 een akkoord tussen sociale partners en overheid dichtbij leek, is dit niet gelukt. Een nieuw pensioencontract is van belang, ook omdat bij voortzetting van de huidige spelregels een verlaging van pensioenen en pensioenaanspraken voor PFZW-deelnemers in 2021 dreigt.

Wat betreft speerpunt 2 werken we in de eerste plaats aan het neerzetten van een herkenbaar merk. Onze focus ligt daarbij op deelnemers jonger dan 40 jaar. In 2018 bereikte PFZW met verschillende initiatieven dat de spontane naamsbekendheid onder deze jongeren met bijna 10% toenam. Ook in 2019 bouwen we met soortgelijke projecten verder aan PFZW als herkenbaar en betrouwbaar merk.

Speerpunt 3 gaat over de keuzes die PFZW maakt bij vermogensbeheer. Naast de zorg voor een goed pensioen, voelt PFZW óók verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld. We hebben de ambitie om onze beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar tenminste € 20 miljard in 2020. Eind 2018 heeft PFZW bijna € 14 miljard aan zulke beleggingen. Met het huidige beleid verwachten we in 2020 uit te komen op circa € 16 miljard aan beleggingen in deze categorie.

Daarnaast is de CO2-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille sinds de nulmeting eind 2014 verlaagd van 334 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet tot 240 ton eind 2018. De komende jaren blijven we onze duurzame beleggingen uitbreiden.

Bij het vergroten van de wendbaarheid van onze dienstverlening (speerpunt 4) leggen we nu en in de toekomst de nadruk op het verlagen van de uitvoeringskosten per deelnemer, het toekomstbestendig maken van de pensioenadministratie en het tijdig, efficiënt en effectief inspelen op actuele ontwikkelingen. Op die manier kan PFZW de dienstverlening op tijd bijstellen en de marktpositie verstevigen.