Bestuur

C.P.M. (Carla) Moonen, voorzitter (tot 1 november 2018) / vacature

Leden, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

ActiZ, organisatie van zorgondernemers
F.F.L. (Florent) Vlak, secretaris
O.M.C. (Odette) Perik
Sociaal Werk Nederland
P.A. (Petra) de Bruijn
NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
J.M.J. (Jacques) Moors
Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)
P. (Pascal) Wolters
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
A.F.P. (Age) Bakker

Leden, vertegenwoordigers van de werknemersorganisatie

FNV Zorg en Welzijn
A.J. (Albert) Vink, plaatsvervangend voorzitter
E.M.A. (Ilse) van der Weiden
CNV Overheid & Publieke Diensten
C.J. van Elst (aspirant bestuurslid)
FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
G.H. (Gerard) Bergsma
NU’91: beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging
C.L. (Cees) Dert
Pensioengerechtigden als bedoeld in art. 6 statuten PFZW
M.H.A.C.J (Mariëtte) Simons

Trainee-bestuurder E. (Emiel) Deuling