Ik vertrouw erop dat er straks voor mij een goed pensioen is

Lees het verhaal van Susette Lataster (28), longverpleegkundige bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda

Met het oog op de toekomst

Susette Lataster, longverpleegkundige bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Jonge mensen, zoals longverpleegkundige Susette Lataster, die nog een hele loopbaan voor zich hebben en misschien wel door moeten werken tot na hun 70ste. Met uitzicht op uiteindelijk een goed pensioen? “Belangrijker nog dan de materiële kant, vind ik het geluk dat je ervaart in je werk.”

“Onze longafdeling kreeg er eind 2017 en begin 2018 tien nieuwe collega’s bij, deels vanwege het vertrek van een aantal medewerkers. Na een paar maanden was iedereen goed ingewerkt en zag je het rendement van een bezetting op sterkte: meer tijd voor de patiënt. Zélfs om iets extra’s te doen, zoals een persoonlijk praatje maken aan het bed.”

“Ons ziekenhuis heeft veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid”

“We hebben het erg naar onze zin. Toch praten we veel over later en of we dan nog wel fit genoeg zullen zijn. Vooral de jongere collega’s beseffen dat ze lang moeten doorwerken. We maken vaak de grap dat we later met onze rollator naar de patiënten gaan: ‘Zullen we elkaars rug wassen?’ We denken nu al na over wat we in de toekomst nog meer kunnen doen. Bijvoorbeeld doorstromen naar medisch secretaresse, of een functie op de poli. Ons ziekenhuis heeft gelukkig veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Zo kun je onderzoeken welke andere talenten en kansen je hebt.”

“Maar eerlijk gezegd leef ik verder vooral in het hier en nu. Geld oppotten voor later is niets voor mij. Ik vertrouw erop dat ons pensioenfonds het prima voor elkaar heeft. Het is een fatsoenlijk en goed functionerend fonds, dat slim belegt. Zodat er straks ook voor de jongeren van nu een goed pensioen is. Natuurlijk fluctueren de financiële markten en vallen de resultaten soms tegen en soms mee. Maar zo gaat het leven. Belangrijker nog dan de materiële kant, vind ik het geluk dat je ervaart in je werk. Alleen zo haal je je pensioen vitaal én met plezier.”