Niet indexeren nu we meer geld hebben dan ooit: dat is niet uit te leggen

Lees het verhaal van Albert Vink, plaatsvervangend voorzitter van PFZW

Blijven hopen op verbetering

Albert Vink, plaatsvervangend voorzitter van PFZW.

Twee ontwikkelingen kleurden het jaar 2018 voor PFZW. Het rendement op de beleggingen zag er lange tijd goed uit, maar zakte weg in het laatste kwartaal. En de discussie over een nieuw pensioenstelsel leek resultaat op te leveren, tot in november het overleg klapte. Albert Vink, plaatsvervangend voorzitter PFZW, blijft hopen op een goed vervolg. “Een overgang naar een nieuw pensioencontract helpt ons het meest.”

“Het waren twee belangrijke ontwikkelingen die ervoor zorgden dat onze lange termijn ambitie – de pensioenen mee laten groeien met de prijsontwikkeling - moeilijker haalbaar is. Wat zou helpen zijn andere spelregels, vooral rond de rekenrente. Met zachtere toezeggingen: als het goed gaat kunnen we de pensioenen sneller verhogen, als het slecht gaat zullen we sneller moeten verlagen. Mensen snappen best dat verhogen alleen kan als het goed gaat. En dat er bij een slechte economie eerder verlaagd moet worden. Maar niet indexeren of zelfs verlagen nu we meer geld hebben dan ooit: dat is niet uit te leggen.”

“De bezorgdheid over de financiële situatie neemt toe”

“Zo lang die nieuwe spelregels er nog niet zijn, zitten we eigenlijk met de gebakken peren. De bezorgdheid over de financiële situatie neemt toe. Samen met PGGM denken we na over maatregelen om het tij te keren. Daarbij is verlagen het laatste dat je wilt. Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Welke noodmaatregelen kunnen we treffen? Je kunt als bestuur niet zo heel veel, gezien de regels van de toezichthouder. Meer risico nemen met het doel om meer rendement te halen is lastig. En de marktrente blijft maar op een extreem laag niveau. Het opkoopprogramma van de ECB wordt afgebouwd, maar het effect daarvan zien we nog niet.”

“Doen we het slechter dan andere pensioenfondsen? Ik denk het niet. Ons beleggingsbeleid heeft op de langere termijn goede resultaten opgeleverd en we hebben tot dusverre gelukkig nog nooit de pensioenen verlaagd. De verlaging komt nu echter wel heel dichtbij.”

“Er waren ook zeker positieve zaken te melden in 2018. We wonnen de Fintech Award voor ons innovatieproject de Toekomstverkenner, de eerste keer dat een pensioenfonds die prijs won. We blijven ook alert op kostenreductie. In pensioenbeheer scoren we al laag vergeleken met andere pensioenfondsen. In vermogensbeheer is die aandacht er ook steeds meer. We zijn ook doorgegaan met het verduurzamen van ons beleggingsbeleid en boekten vooruitgang bij de CO2-reductie van onze portefeuille.”

“Deelnemers en gepensioneerden vragen: wat doen jullie om een beter pensioen voor ons te regelen? Een nieuw pensioencontract is daarvoor de belangrijkste voorwaarde. We zijn echt afhankelijk van een hogere rente, om onze situatie te verbeteren. In het bestuur zitten alle sociale partners, die proberen op hun eigen manier invloed uit te oefenen. We blijven hopen op een goed resultaat op afzienbare termijn.”