Bijlage 4: Performance PFZW

Hieronder worden de rendementen van de beleggingscategorieën gepresenteerd exclusief de theoretische afdekking van valutarisico. Deze rendementen laten daarmee de feitelijk behaalde rendementen zien van elke categorie, waarbij de valuta overlay het volledige resultaat bevat van de valuta-afdekking.

Beleggingen en rendement PFZW

31 december 2018

        
 

Allocatie1
€ In mln

In %

Bruto
rendement

Kosten2

Netto
rendement3

Netto
benchmark

Out-
performance4

        

Zakelijke waarden

€ 102.494

51,5%

1,9%

0,8%

1,1%

0,8%

0,3%

Aandelen klassiek ontwikkelde markten

€ 21.968

11,0%

(3,9%)

0,0%

(3,9%)

(3,7%)

(0,2%)

Aandelen klassiek opkomende markten

€ 7.136

3,6%

(8,0%)

0,1%

(8,1%)

(8,4%)

0,3%

Aandelen Beleggen in Oplossingen

€ 2.882

1,4%

(8,1%)

0,3%

(8,4%)

(7,0%)

(1,5%)

Alternatieve aandelenstrategieën

€ 19.425

9,8%

(3,6%)

0,1%

(3,7%)

(2,4%)

(1,3%)

Private Equity

€ 12.092

6,1%

14,3%

4,9%

9,4%

8,9%

0,4%

Beursgenoteerd vastgoed

€ 12.097

6,1%

1,0%

0,1%

0,9%

0,2%

0,6%

Privaat vastgoed

€ 13.225

6,6%

14,7%

1,0%

13,7%

10,2%

3,2%

Infrastructuur

€ 7.754

3,9%

10,9%

0,5%

10,4%

6,7%

3,5%

Insurance

€ 4.994

2,5%

4,9%

0,7%

4,2%

3,6%

0,5%

Overige zakelijke waarden

€ 921

0,5%

(5,6%)

1,6%

(7,2%)

6,0%

(12,5%)

        

Grondstoffen

€ 7.815

3,9%

(17,8%)

0,0%

(17,8%)

(17,8%)

0,0%

        

Krediet

€ 27.994

14,1%

2,6%

0,2%

2,4%

0,5%

1,9%

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten

€ 4.014

2,0%

(1,2%)

0,1%

(1,3%)

(1,2%)

(0,1%)

High Yield ontwikkelde markten

€ 2.083

1,1%

1,6%

0,4%

1,2%

1,4%

(0,3%)

Bedrijfsobligaties en High Yield opkomende markten

€ 4.049

2,0%

2,8%

0,1%

2,7%

3,5%

(0,8%)

Emerging Markets Debt Local Currency

€ 10.048

5,1%

(1,7%)

0,2%

(1,9%)

(1,6%)

(0,3%)

Credit Risk Sharing

€ 5.630

2,8%

16,6%

0,2%

16,4%

4,6%

11,3%

Hypotheken

€ 2.170

1,1%

2,0%

0,4%

1,6%

(0,7%)

2,2%

        

Vastrentende waarden

€ 60.699

30,5%

4,3%

0,0%

4,3%

4,2%

0,1%

Rente-afdekkingsmandaat

€ 58.550

29,4%

5,9%

0,0%

5,9%

5,7%

0,2%

Legacy Vastrentend en Inflatie

€ 3.419

1,7%

(16,4%)

0,0%

(16,4%)

(16,4%)

0,0%

Kas en Overlay

€ (1.270)

(0,6%)

  

€ (37)

€ (37)

0,0%

        

Vergoeding uitvoeringsorganisatie

   

€ 13

   

Doorbelaste algemene kosten

   

€ 1

   
        

Totaal

€ 199.002

100,0%

2,7%

0,4%

(0,4%)

(0,8%)

0,4%

  • 1 Bovenstaande tabel volgt de indeling van de strategische benchmark van PFZW, waarbij door de bijbehorende vorderingen, schulden en kasposities heen wordt gekeken. Hierdoor sluiten bedragen uit deze tabel niet aan met de balans in de jaarrekening, waar een rubricering volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt toegepast. De allocatie (in euro en percentage) sluit niet aan met de tabel Kosten vermogensbeheer per beleggingscategorie, waarin de allocatie conform Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie op basis van het gemiddeld belegd vermogen wordt gepresenteerd. 
  • 2 Betreft kosten vermogensbeheer exclusief transactiekosten.
  • 3 In dit nettorendement zijn de valutarisico’s van de zeven grootste ontwikkelde markten niet afgedekt.
  • 4 Rendementsverschil geometrisch berekend: PFZW berekent de rendementsverschillen op geometrische basis, de relatieve winst van de portefeuille boven de benchmark uitgedrukt als een percentage van de eindwaarde van de benchmark. Daardoor komen de nettocijfers in sommige gevallen niet overeen met het verschil tussen de nettorendementen en de benchmarkrendementen.