3.1 Overzicht van de beleggingen

Samenstelling beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is als volgt:

 

(bedragen x € 1 miljoen)

      
  

2018

  

2017

  
  

Pensioen-

Deel-

 

Pensioen-

Deel-

 
 

Beleggingen voor risico van:

fonds

nemers

Totaal

fonds

nemers

Totaal

3.2

Vastgoed en infrastructuur

33.000

11

33.011

30.730

10

30.740

3.3

Aandelen

63.587

17

63.604

65.759

26

65.785

3.4

Vastrentende waarden

91.115

28

91.143

88.174

30

88.204

3.5

Derivaten (actief)

18.799

6

18.805

17.837

6

17.843

3.6

Grondstoffen

7.813

2

7.815

10.015

3

10.018

3.7

Overige beleggingen

3.530

1

3.531

2.625

-

2.625

        
 

Subtotaal

217.844

65

217.909

215.140

75

215.215

3.5

Derivaten (passief)

(8.643)

(3)

(8.646)

(8.209)

(3)

(8.212)

        
 

Totaal

209.201

62

209.263

206.931

72

207.003

Samenstelling beleggingen naar regio

De samenstelling van de beleggingen naar regio voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is als volgt:

  

Noord-

   
  

Amerika en

   

(bedragen x € 1 miljoen)

 

overig

Verre

Opkomende

 
 

Europa

dollarzone

Oosten

markten

Totaal

      

Vastgoed en infrastructuur

11.423

13.174

7.070

1.344

33.011

Aandelen

15.969

30.810

6.686

10.139

63.604

Vastrentende waarden

72.619

2.840

271

15.413

91.143

Derivaten (actief)

18.805

-

-

-

18.805

Grondstoffen

7.815

-

-

-

7.815

Overige beleggingen

583

2.948

-

-

3.531

      

Subtotaal

127.214

49.772

14.027

26.896

217.909

Derivaten (passief)

(8.646)

-

-

-

(8.646)

      

Totaal 2018

118.568

49.772

14.027

26.896

209.263

Totaal % 2018

56%

24%

7%

13%

100%

Totaal 2017

121.071

48.258

13.620

24.054

207.003

Totaal % 2017

59%

24%

6%

11%

100%