3.9 Securities lending

Binnen de PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt, vinden securities lending activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben betrekking op het beursgenoteerd vastgoed en beursgenoteerde aandelen. Het uitleenbeleid van de PGGM beleggingsfondsen is erop gericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de kwaliteit van de onderpand, de mogelijkheden tot substitutie indien de kwaliteit beneden de norm is, en het toepassen van een minimale 'haircut'. Voor afdekking van het risico van niet-teruglevering van de uitgeleende effecten accepteren de PGGM beleggingsfondsen alleen onderpand (collateral) in de vorm van liquide middelen en (staats)obligaties. In de hierin opgenomen specificatie is het verslaggevingsbeginsel 'look through' toegepast.

Vastgoed

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in beursgenoteerd vastgoed bedroeg per balansdatum € 13 miljoen (2017: € 10 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 0,2 miljoen (2017: € 0,4 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een AA-rating.

De samenstelling van de uitgeleende effecten naar looptijd van de transacties in dagen per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Uitleentransacties

13

10

   

Totaal

13

10

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij, valuta en looptijd in dagen per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

     
      

Soort zekerheid

Krediet

Land

   
 

waardigheid

tegenpartij

Valuta

2018

2017

      

Staatsobligaties

AA

Verenigd Koninkrijk

Britse pond

10

3

Staatsobligaties

AAA

Duitsland

Euro

1

-

Staatsobligaties

AAA

Denemarken

Deense kroon

1

-

Staatsobligaties

AA

Frankrijk

Euro

1

1

Staatsobligaties

AAA

Australië

Euro

-

3

Staatsobligaties

AAA

Canada

US dollar

-

3

      

Totaal

   

13

10

Aandelen

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in beursgenoteerde aandelen bedroeg per balansdatum € 882 miljoen (2017: € 917 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 11,5 miljoen (2017: € 9 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een A-rating.

De samenstelling van de uitgeleende effecten naar looptijd van de transacties in dagen per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Uitleentransacties

882

917

   

Totaal

882

917

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij, valuta en looptijd in dagen per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

     
      

Soort zekerheid

Krediet

Land

   
 

waardigheid

tegenpartij

Valuta

2018

2017

      

Staatsobligaties

A

Japan

Japanse yen

218

187

Staatsobligaties

AA

Frankrijk

Euro

182

185

Staatsobligaties

AA

Verenigd Koninkrijk

Britse Pond

175

172

Staatsobligaties

AAA

Verenigde Staten van Amerika

US Dollar

93

196

Staatsobligaties

AAA

Australië

Australische dollar

88

6

Staatsobligaties

AAA

Duitsland

Euro

87

96

Staatsobligaties

AAA

Supra Nationaal

Euro

41

-

Staatsobligaties

AA

België

Euro

26

9

Staatsobligaties

AA

Oostenrijk

Euro

18

58

Staatsobligaties

AAA

Denemarken

Deense kroon

9

-

Staatsobligaties

AAA

Canada

Canadese dollar

8

21

Staatsobligaties

AAA

Zweden

Zweedse kroon

8

-

Staatsobligaties

AAA

Europa

Euro

7

9

Staatsobligaties

AA

Finland

Euro

4

11

Staatsobligaties

AAA

Noorwegen

Noorse kroon

2

7

Staatsobligaties

AAA

Nederland

Euro

-

13

      

Totaal

   

966

970