19 Pensioenuitkeringen

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Ouderdomspensioen (inclusief Flexpensioen)

(3.230)

(2.995)

Partnerpensioen

(359)

(341)

Wezenpensioen

(9)

(10)

Totaal pensioenregeling

(3.598)

(3.346)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

(101)

(87)

Regeling nettopensioen

-

-

   

Totaal

(3.699)

(3.433)