22 Overige baten

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Overig

(6)

(5)

   

Totaal

(6)

(5)

    In de post overige baten is onder andere de dotatie opgenomen van de debiteurenvoorziening in 2018 ad € 4 miljoen (2017: € 2 miljoen).