26 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Werkelijke pensioenuitkeringen

(3.699)

(3.433)

   

Onttrekking voor pensioenuitkering uit technische voorziening

  

Pensioenregeling

3.588

3.333

Arbeidsongeschiktheidspensioen

78

76

   

Resultaat op pensioenuitkeringen

(33)

(24)

   

Werkelijke pensioenuitvoeringskosten

(106)

(106)

   

Kostenopslag premiebijdrage

  

Pensioenregeling

48

46

Arbeidsongeschiktheidspensioen

4

3

   

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  

Pensioenregeling

71

66

Arbeidsongeschiktheidspensioen

2

1

   

Resultaat op pensioenuitvoeringskosten

19

10

   

Totaal

(14)

(14)

    Het negatief resultaat op de pensioenuitkeringen is het gevolg van eenmalige uitkeringen van arbeidsongeschiktheidspensioen met terugwerkende kracht.

    Het positieve resultaat op kosten wordt veroorzaakt door gelijkblijvende pensioenuitvoeringskosten bij een groeiend actievenbestand en een groeiend aantal uitkeringen.