28 Aanpassing actuariële grondslagen

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Prognosetafel

2.690

-

Ervaringssterfte

424

-

AOW-leeftijd

107

(128)

Uittreedleeftijd

49

102

Arbeidsongeschikt worden

65

-

Revalidatie

81

(19)

Loonontwikkeling en prijsinflatie

(61)

-

Naijling

-

(66)

   

Totaal

3.355

(111)

    In 2018 heeft PFZW een beperkt grondslagenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden conform de ABTN de belangrijkste grondslagen onderzocht en wanneer nodig aangepast.

    In september 2018 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe prognosetafel (AG2018) gepubliceerd. Hiernaast is ook de fondsafhankelijke ervaringssterfte aangepast. Het gebruik van de nieuwe prognosetafel leidt tot een daling van de voorziening met € 2.690 miljoen. De nieuwe ervaringssterfte leidt daarnaast tot een daling van de voorziening met € 424 miljoen.

    De prognose voor de AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting) werd al meegenomen in de voorziening. Wel stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan vorig jaar werd verwacht. Ook de gemiddelde uittreedleeftijd stijgt minder hard dan in de oude grondslag. Beide effecten zorgen voor een lagere voorziening.

    Het aantal arbeidsongeschikte deelnemers dat revalideert is de afgelopen jaren toegenomen. Dit leidt tot een daling van de voorziening. In 2017 was al rekening gehouden met de sterke toename van het aantal arbeidsongeschikten.

    De loonontwikkeling en prijsinflatie betreft de verwachte toekomstige verhogingen van de bijdragegrondslagen van arbeidsongeschikten.