Commissie van beroep

A.G. Castermans, voorzitter
P.S. Fluit, lid
W. Wille, plaatsvervangend lid