Zoekresultaat

Er zijn 14 resultaten gevonden

Goed pensioen

PFZW heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren. De pensioenen worden gefinancierd tegen een voor de sector betaalbare premie. Deze ambitie om onze deelnemers een goed pensioen te bieden, hebben we in 2018 niet waar kunnen maken.

Lees meer

Pensioenproduct

In 2018 heeft PFZW de lange termijn ambitie en bijbehorende eigen risicohouding opnieuw geformuleerd: naarmate PFZW dichter bij een situatie komt waarin bestendig en volledige kan worden geïndexeerd wordt beleggingsrisico terug genomen.

Lees meer

Beleggen

De doelstelling voor het financieel rendement volgt uit de ambitie van PFZW voor een geïndexeerd pensioen waarbij we niet meer beleggingsrisico nemen dan noodzakelijk zoals hier is verwoord.

Lees meer

Lage kosten

Kostenbeheersing is een belangrijk thema, zowel vanuit strategisch en maatschappelijk oogpunt als vanuit integere bedrijfsvoering. Het op een uniforme manier presenteren van kosten is belangrijk voor de vergelijkbaarheid.

Lees meer

Bedrijfsvoering

In 2018 ontwikkelde PFZW samen met de uitvoeringsorganisatie een nieuwe strategie. Deze strategie richt zich op het creëren van een ‘massa-maatwerk’ omgeving.

Lees meer

Governance

In april 2018 trad Céline van Elst toe als aspirant bestuurder namens CNV Connectief. Als beoogd opvolger van Patrick Fey.

Lees meer

Risicomanagement

Omdat PFZW nauw samenwerkt met de uitvoeringsorganisatie en veel werk aan hen uitbesteedt, heeft het bestuur het risicomanagement hierop afgestemd: we spreken een gezamenlijke risicotaal.

Lees meer

Uitbesteding

In 2018 zijn er geen bijzonderheden geweest binnen deze uitbesteding. Inhoudelijk heeft de focus gelegen op het realiseren van het nieuwe pensioencontract, productrationalisatie en het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals AVG.

Lees meer