Goed pensioen

PFZW heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren. De pensioenen worden gefinancierd tegen een voor de sector betaalbare premie. Deze ambitie om onze deelnemers een goed pensioen te bieden, hebben we in 2018 niet waar kunnen maken.

De actuele dekkingsgraad daalde van 101,1% eind december 2017 naar 97,5% eind december 2018. De beleidsdekkingsgraad ontwikkelde zich van 98,6% naar 101,3%. Vanwege de lage dekkingsgraad konden de pensioenen niet worden geïndexeerd. Ook voor de komende jaren verwachten we dat dit niet mogelijk is. Mocht ultimo 2020 de beleidsdekkingsgraad lager zijn dan 104,3% dan zullen de pensioenen verlaagd moeten worden. Dit kan op zijn vroegst medio 2021.

PFZW groeide in aantal deelnemers en werkgevers. Het aantal premiebetalende deelnemers steeg in 2018 met 3,4% tot 1.237.600. Er was groei in alle grote deelsectoren. Het aantal aangesloten werkgevers nam in 2018 met 1.000 toe en ligt nu op 24.700. De verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) werd overgedragen aan PFZW, waardoor er uiteindelijk ruim 600 nieuwe werkgevers bijkomen. Ook het aantal pensioenuitkeringen steeg in 2018. Dit is vooral een gevolg van de populatie-opbouw van PFZW; er gaan nu meer mensen met pensioen dan tien jaar geleden.

Qua beleggingsresultaat was 2018 wisselvallig. De start was veelbelovend voor zakelijke waarden. De winstcijfers van met name Amerikaanse bedrijven waren sterk. Ook in Europa stegen de aandelenbeurzen. Gaandeweg het jaar veranderde dit beeld. Amerika kampte met handelsspanningen met China. In Europa daalden de aandelenbeurzen door de toegenomen zorgen over Italië, de onzekerheid over de Brexit en de zorgen over de Duitse economie. Het rendement van PFZW – na aftrek van kosten voor vermogensbeheer – bedroeg in 2018 -0,4%. Daarmee komt het gemiddelde nettorendement sinds de oprichting van het pensioenfonds in 1971 uit op 8,0%.

De kosten per deelnemer conform de definitie van de Pensioenfederatie zijn in 2018 gedaald van € 64,90 naar € 62,10. PFZW streeft ernaar dat deze kosten rond 2020 lager zijn dan € 60. Door noodzakelijke IT-investeringen in de komende jaren is deze doelstelling uitdagend.